Özgeçmiş

İlk-orta ve lise eğitimimi Hollanda ve Birecik’ te tamamladım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ nden 1997 yılında mezun oldum. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ nden İç Hastalıkları uzmanlığı, 2009 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nden Tıbbi Onkoloji uzmanlığı aldım. 2012 yılında Tıbbi Onkoloji alanında Doçent ünvanı aldım.

Uluslararası hakemli dergilerde 62 makale, 553 tane atıf, uluslararası bilimsel toplantılarda 22 tane bildiri sunumu, ulusal hakemli dergilerde 9 makale, Ulusal bilimsel toplantılarda 66 bildiri sunumu bulunmaktadır.

Isparta Özel MEDDEM Hastanesi’ nde kanser tanı, takip, tedavi, tedavi planlaması, danışmanlık, destek tedavileri (ağrı, bulantı, beslenme, enfeksiyon, vs), kanser tarama hizmetleri verilmektedir. Hastaların tedavi ve takipleri hastaların genel durumları göz önüne alınarak güncel bilimsel gelişmeler ve kanıta dayalı tıbbi uygulamalar çerçevesinde yapılmaktadır. Hasta ve hasta yakınlarıyla yeterli düzeyde bilgilendirme ile işbirliğine dayalı, ortak kararla tedavi ve takip sürecini yürütmekteyiz.

Isparta Özel MEDDEM Hastanesi’ nde hizmet vermekteyim.

Akademik Geçmişi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1997)

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (İç Hastalıkları) (2002)

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıbbi Onkoloji)

Mesleki Kariyer

İstanbul Tıp Fakültesi (1997-2002)

Gaziantep Üniversitesi (2004-2016)

Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender Onkoloji Kliniği (2017)

Özel MEDDEM Hastanesi (2017-)

Uzmanlık Alanları

İç Hastalıkları

Tıbbi Onkoloji

Bilinen Diller

İngilizce