Komşum da benim gibi meme kanseri ameliyatı oldu. Ona akıllı tedavi uygulandı. Bana neden uygulanmadı ?

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser tipidir. Farklı tedavi seçenekleri vardır; cerrahi girişim, kemoterapi, radyoterapi, hormonoterapi, palyatif destek tedavisi, vb şeklindedir. Cerrahi girişim çok farklı amaçlarla uygulanabilir; tanı amaçlı biyopsi, tedavi amaçlı cerrahi girişim (Mastektomi, lenf nodu disseksiyonu gibi), destek amaçlı cerrahi girişim (metastaza bağlı kemik kırıklarının tedavisi, omurga çökmeleri için stabilizasyon ameliyatları gibi).

Tedavi planlanırken bir çok faktör dikkate alınır: Hastanın yaşı, grad, evre, hormon reseptör durumu, HER2 durumu, lenf nodu tutulumu, Ki-67 indeksi, eşlik eden hastalıklar vs,. Hastanın tedavi planında bu durumların çok farklı kombinasyonları görülebilir ve bu sonuçlara göre farklı tedavi seçenekleri gündeme gelebilir. Örneğin ameiyat olmuş erken evre meme kanserli bir kadında sadece hormon reseptör durumu ve HER2 durumuna göre oluşabilecek kombinasyonlara örnek olarak: ER(-), PR(-), HER2(-); ER(+), PR(+), HER2(-); ER(+), PR(+), HER2(+); ER(-), PR(-), HER2(+), vb gibi. Her farklı kombinasyonda farklı tedavi planlaması yapılır.

HER2 pozitif meme kanserli kadınlara, hücre yüzeyinde bulunan bu reseptöre bağlanarak etkisini gösteren Trastuzumab isimli ilaç uygulanır. Hedefe yönelik tedavi olduğu için halk arasında akıllı tedavi olarak ifade edilir. HER2 negatif ise bu ilaç uygulanmaz. Onun için meme kanseri tedavisinde farklı uygulamalar yapılabilir.

(ER: Estrogen reseptörü, PR: Progesteron reseptörü).

Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender