Kanserde tamamlayıcı tedavi yöntemleri uygulama yöntemlerine göre farklı gruplarda sınıflandırılır. Basit bir sınıflandırma ile değerlendirdiğimizde bu tamamlayıcı tedavi yöntemlerini 4 gruba ayırabiliriz:

  1. Dokunma tedavileri (“touch”): Aromaterapi, akupuntur, refleksoloji, masaj.
  2. Zihinsel tedaviler (“Mind body”): Meditasyon, hipnoz, Yoga, dua, vs.
  3. Konuşma terapileri: Teke tek veya grup şeklinde.
  4. Hayat tarzı değişimi: Sağlıklı diyet, düzenli egzersiz, vs.

Zihinsel tedaviler (“Mind body”) farklı millet ve dinlerde farklı yöntemler şeklinde uygulanabilir. İnsanlar inanç ve dinlerine göre dua, meditasyon, Yoga gibi farklı yöntemlerle manevi rahatlama sağlayabilir. Bu yöntemlerin etkinliğini araştırmak için çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. Bu konuda yapılmış 9 farklı araştırmanın genel değerlendirmesinde ( meta-analizi), meme kanserli hastalarda bu tekniklerle stres, depresyon ve anksiyetenin azaldığı gözlenmiş (Zainal NZ et al. PSYCOONCOLOGY 22;1457-65:2013).

Bu yöntemlerin kanser nüks ve yaşam süresi üzerine katkısı gösterilememiş. Ancak hayat kalitesi iyileşmesi, stres, anksiyete ve ağrı kontrolünde faydalı olabilir.

Sonuç olarak bu yöntemler anksiyete, halsizlik, uyku problemi, stres ve ağrı kontrolünde katkı sağlayabilirler.

Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender