İLERİ EVRE EGFR MUTASYONU (+) KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİGER KANSERİ TEDAVİSİNDE OSİMERTİNİB

Osimertinib, oral kullanılan, 3. kuşak, geri dönüşümsüz etkili bir EGFR tirozin kinaz inhibitörüdür. “New England Journal of Medicine” dergisinde 2018 Ocak ayında (2018;378:113-125) yayınlanan bir makalede küçük hücreli dışı, ileri evre, EGFR mutasyonu(+) akciger kanseri tedavisinde Osimertinib isimli ilaç ile standart tirozin kinaz inhibitörlerinin (Erlotinib, gefitinib) etkinliği karşılaştırılmış.

Faz 3, çift kör bu çalışmaya toplam 556 hasta alınmış. İki gruba ayrılan hastalardan 1. gruba Osimertinib 80 mg/gün dozunda uygulanmış. Diğer gruba ise Gefitinib 250 mg/gün veya Erlotinib 150 mg/gün dozunda uygulanmış. Çalışmanın temel sonlanma noktası olarak hastalığın ilerlememe süresi olarak kabul edilmiş.

Çalışma sonunda Osimertinib kolunda medyan hastalığın ilerlememe süresi (PFS) diğer kola göre daha uzun saptanmış (18.9 ay vs 10.2 ay, p<0.001). Objektif cevap oranı iki grupta da benzer bulunmuş (%80 Osimertinib, %76 diğer kol). Medyan cevap süresi Osimertinib kolunda 17.2 ay, diğer kolda 8.5 ay saptanmış. Sağkalım verilerine bakıldığında 18. ayda Osimertinib kolunda %83, diğer kolda %71 (p=0.007) olarak gözlenmiş. Grad 3 ve daha yüksek yan etki oranları Osimertinib kolunda daha az sıklıkta oluşmuş (%34 vs %45).

Sonuç olarak İleri evre, EGFR mutasyonu (+) akciger kanseri tedavisinde Osimertinib standart EGFR tirozin kinaz inhibitörlerine göre benzer güvenlik profili ile daha fazla etkinlik göstermiştir, ciddi yan etkiler daha az oranda gözlenmiştir.

Bütün Kanser Hastalarında AĞRI Şikayeti Olur mu?

Kanser hastalarının ve yakınlarının en ciddi endişelerinden biri de hasta için ağrı şikayetidir. Bu endişelerini “hastamız çok ağrı çeker mi?, hastalığın son döneminde şiddetli ağrı şikayeti olur mu?” şeklinde sorularla ifade ederler.

Kanser hastalarının özellikle metastatik evrede %50’ den fazlasında, hastalığın son dönemlerinde ise %80-90 oranında ağrı şikayeti olduğu tahmin edilmektedir. Bu oranlar ve genel gözlemler göstermektedir ki tüm kanser hastalarında ağrı şikayeti olacaktır diye bir şey yoktur.

Kanser ağrısı hastalığın başladığı ve metastaz yaparak yayıldığı organlara göre farklı şiddetlerde gelişebilir. Bazen kanser çok yaygın olduğu halde bulunduğu organlar ağrı hissine sebep olmadığı için ağrı şikayeti olmayabilir (yaygın karaciger metastazı yapmış safra yolları tümörü gibi). Bunun tam tersi bir durum olarak bazı kanserler geliştiği yerden dolayı veya metastaz yaptığı organdan dolayı çok yaygın olmadığı halde erken dönemde bile ağrıya neden olabilir (kemik tümörleri, kemik metastazı, pankreas kanserinin sinir invazyonu gibi).

Kanser ağrısı hem tıbbi hem de psikososyal değişkenlerden etkilenir. Hastanın bildirdiği ve şikayetçi olduğu ağrı gerçek kabul edilmelidir. Ağrı sadece hastayı etkilemez, aynı zamanda hastanın ailesini de etkiler.

Sonuç olarak tüm kanser hastalarında ağri şikayeti gelişmeyebilir. Ancak tüm kanser hastaları ağrı yönünden dikkatli sorgulanmalıdır. Ağrının şiddeti ve sebebi araştırılıp, hastanın tıbbi ve psikososyal durumuna göre uygun tedavi düzenlenmelidir.

Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender

Kanser Hastalığının İlacı Ve Kesin Tedavisi Aslında Bulunmuş, Ama Gizleniyor mu ?

Kanser Hastalığının İlacı Ve Kesin Tedavisi Aslında Bulunmuş, Ama Gizleniyor mu ?

Önce sizlerden gelen yorumlar:

Yorum 1: Hocam şehir efsaneleri hep böyle başlar,Şeker ve Kanserin ilacı bulundu diye,Ama ben inanıyorum ki beş on yıl içinde pek çok şeyde değişiklik yaşanacak,Teknolojinin son derece hızlı gelişmesi ile.

Yorum 2: Cok güzel bir konuya deginmişsin abim. Evet cok merak edilen bir konu acıkcası sonucu sabırsızlıkla bekleyeceğim fikrim ise ilaç firmaları henüz stoklarındaki ilaçları tüketmedikleri için kanser ilaçını piyasaya cıkarmıyorlar ülkemizde insan degeri malesef ucuz üzülerek söylüyorum inanıyorum.

Yorum 3: Olabilir bence.

Yorum 4: Dünyada kanserden hayatını kaybeden bir çok siyasetçi, bilim insanı vs. Var. Eğer gerçekten ilaç bulunmuş olsaydı bu insanlara gizlice verilir ve “kanseri yendi” şeklinde lanse edilirdi. Kaldı ki eğer böyle bir şey olsaydı o ilaçların ücreti ne olursa olsun alınırdı. Tüm servetini bu hastalığın çaresine harcayacak çok kişi var, dolayısıyla bu fırsatı hiçbir ilaç fırsatı kaçırmaz. Sonuç olarak böyle bir şeye inanmıyorum.

Benim yorumum: Çoğu insanın komplo teorisyeni ve uzmanı olduğu göz önüne alınınca bu görüş teorik olarak mümkün bir görüştür. Ama insani degerler, etik kaygılar, piyasaya sürülmesi ve pazarlanması ile ülkelerin borçlarını bile tamamen silecek kadar ciddi kazançlar getirebilecek böyle bir ilacın gizleneceğini düşünmüyorum.

Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender

Komşum da benim gibi meme kanseri ameliyatı oldu. Ona akıllı tedavi uygulandı. Bana neden uygulanmadı ?

Komşum da benim gibi meme kanseri ameliyatı oldu. Ona akıllı tedavi uygulandı. Bana neden uygulanmadı ?

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser tipidir. Farklı tedavi seçenekleri vardır; cerrahi girişim, kemoterapi, radyoterapi, hormonoterapi, palyatif destek tedavisi, vb şeklindedir. Cerrahi girişim çok farklı amaçlarla uygulanabilir; tanı amaçlı biyopsi, tedavi amaçlı cerrahi girişim (Mastektomi, lenf nodu disseksiyonu gibi), destek amaçlı cerrahi girişim (metastaza bağlı kemik kırıklarının tedavisi, omurga çökmeleri için stabilizasyon ameliyatları gibi).

Tedavi planlanırken bir çok faktör dikkate alınır: Hastanın yaşı, grad, evre, hormon reseptör durumu, HER2 durumu, lenf nodu tutulumu, Ki-67 indeksi, eşlik eden hastalıklar vs,. Hastanın tedavi planında bu durumların çok farklı kombinasyonları görülebilir ve bu sonuçlara göre farklı tedavi seçenekleri gündeme gelebilir. Örneğin ameiyat olmuş erken evre meme kanserli bir kadında sadece hormon reseptör durumu ve HER2 durumuna göre oluşabilecek kombinasyonlara örnek olarak: ER(-), PR(-), HER2(-); ER(+), PR(+), HER2(-); ER(+), PR(+), HER2(+); ER(-), PR(-), HER2(+), vb gibi. Her farklı kombinasyonda farklı tedavi planlaması yapılır.

HER2 pozitif meme kanserli kadınlara, hücre yüzeyinde bulunan bu reseptöre bağlanarak etkisini gösteren Trastuzumab isimli ilaç uygulanır. Hedefe yönelik tedavi olduğu için halk arasında akıllı tedavi olarak ifade edilir. HER2 negatif ise bu ilaç uygulanmaz. Onun için meme kanseri tedavisinde farklı uygulamalar yapılabilir.

(ER: Estrogen reseptörü, PR: Progesteron reseptörü).

Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender

Kanser ameliyatımı oldum. Kemoterapi neden gerekli ?

“Ameliyat oldum, tümörüm çıkarıldı ve temizlendi, kemoterapi almam neden gerekli ?”. Buna benzer sorular haklı olarak akla gelebilmektedir.

Kanserde görüntüleme yöntemleri ile saptanabilen kitleler olduğu gibi, saptanamayacak kadar küçük mikroskopik kanser odakları olabilir. Ameliyat ile sadece görüntüleme yöntemleri ve fizik muayene ile saptanabilecek kadar yeterli büyüklükteki tümör odakları çıkarılabilir. Geride kalmış olabilecek ve gözle görülemeyecek kadar küçük olan mikroskopik tümör odakları ameliyatla çıkarılamaz. İşte tam bu noktada kemoterapi, ışın tedavisi, hormonoterapi, vb tedaviler devreye girmektedir.

Gözle görülemeyecek, fizik muayene ile saptanamayacak ve görüntüleme yöntemleri ile tespit edilemeyecek kadar küçük olan bu kanser odaklarının tedavisi ve hastalığın nüks ihtimalinin azaltılması için diger ek tedaviler uygulanmaktadır.

Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender

Randevu Al

TELEFON

444 59 17