Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser tipidir ve kadınlarda kansere bağlı ölümlerde ikinci en sık sebeptir. Kadınlarda erkeklere oranla 100 kat daha sık görülür. Kanser tarama programları ile meme kanseri erken teşhis ile hastaların ölüm oranlarında düşme gözlenmiştir.

– Meme kanseri tarama programı normal riskli ve yüksek riskli kadınlara göre farklı protokoller şeklinde önerilmektedir.

– Normal riskli kadınlarda 25-40 yaş arasında 1-3 yılda bir klinik muayene, ayda 1 defa kendi kendini muayene ve memedeki değişikliklerin takibi (Meme başında çekilme, cilt değişiklikleri, ele gelen kitle, meme cildinde çukurlaşma, kızarıklık, döküntü, meme başından akıntı, gibi) önerilmektedir.

– Normal riskli 40 yaş üstü kadınlarda ise yılda bir defa mammografi, yılda bir klinik muayene, ayda 1 defa kendi kendini muayene ve memedeki değişikliklerin takibi önerilmektedir.

Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender